Tro og spiritualitet

Kærligt tilbageblik – længslen og håbet

Om kærligt tilbageblik
“Kærligt tilbageblik” er en praksis fra den kristne spiritualitet, typisk en aftenmeditation, hvor man ser tilbage på dagen og reflekterer over, hvor og hvordan Gud var tilstede på denne dag. Øvelsen hjælper til at se, hvordan Gud kommunikerer til os mennesker. Gud er tilstede i alt, både de store og små ting, og vi kan lære at se og mærke Guds nærvær. Når vi ser tilbage på dagen, eller ugen, kan vi få øje på små lyspunkter, hvor vi får en fornemmelse af Guds nærvær, som altid er omsorgsfuldt, trygt, kærligt og opmuntrende. I øvelsen forsøger vi at være ikke-dømmende, men åbne for hvordan Gud møder os i det liv, som nu er vores. I december udgiver jeg ugentligt hver søndag et indlæg, hvor jeg laver et kærligt tilbageblik på ugen der er gået. Du kan finde det foregående indlæg her. Sidst i dette indlæg finder du en vejledning til, hvordan du kan lave “Kærligt tilbageblik”.

IMG_5322

I denne uge har jeg funderet over det at længes. Jeg har været i kontakt med dyb længsel, og det har føltes som en byrde, men jeg har også oplevet, hvordan Gud har givet mig håb midt i min længsel. Adventstiden, vi er i nu, er en tid, hvor vi venter og længes. Advent betyder “ankomst”, og den henviser til, at vi venter på Julen, vi venter på, at Jesus bliver født på vores jord.

Hvad er det vi længes efter i livet? Hvad længes du efter?
Der er meget jeg længes efter, for mig selv, for dem jeg elsker, for verden. Jeg længes efter fred i mig selv, fred i verden. Jeg længes efter harmoni, helhed, helbredelse. Længslen er der, og jeg er dagligt i kontakt med den. Jeg forestiller mig, hvordan verden ville være, hvis min længsel gik i opfyldelse. Jeg håber og tror, for uden håbet og troen bliver længslen en byrde. Hvis vi længes og ved, at vores længsel aldrig bliver opfyldt, er det en skuffelse uden lige. Så bliver det et savn og en sorg.

Julen, Jesu fødsel, er det der gør, at længslen ikke bliver til sorg, men til virkelighed. Der er mange forståelser af, hvem Jesus var og er. I min forståelse og tro er Jesus Guds søn, der bliver født på jorden og viser med sit liv, hvordan et sandt menneskeliv i fuldkommen kærlighed ser ud. Jeg tror også på, at hans fuldkomne kærlighed, er den eneste kraft, som kan overvinde mørket i vores verden.

Vi kan følge efter i hans fodspor og lade hans kærlighed være et pejlemærke, for den vej vi går.

Han er den, der bringer fred til jorden og springer mørkets kræfter. Kan vi mennesker selv løse verdens krige og klimaproblemer? Indtil videre er vi ikke lykkes med det. Jeg tror vi har brug for guddommelig hjælp og styrke. Det er dét, adventsiden handler om, vi venter på helbredelse, glæde, fred, kærlighed og vi opdager, at den er nær. Ligesom at Jesus bliver født i smerte i en mørk stald, bliver han født i det mørke og den smerte som findes i os og i verden. Når vi lader hans kærlighedskraft blive født i os,  så forandrer det vores perspektiv og giver os håb.

Vejledning til “Kærligt tilbageblik” 


Sæt dig eller læg dig roligt ned. Mærk, hvordan kroppen hviler på underlaget og slap af i kroppen.
Ret opmærksomheden på dit åndedræt og mærk, hvordan kroppen bevæger sig i takt med åndedrættet.
Se tilbage på den sidste dag/uge, og overvej om der er sket noget, som har været særligt livgivende eller vigtigt for dig. Stil dig selv disse spørgsmål: Er der sket noget i den sidste tid, hvor Gud var særligt tilstede? Hvorfor tror du, Gud var særligt tilstede der? Har du lært noget nyt om Gud gennem denne oplevelse? Er der noget i den sidste tid, som du ønsker at tage med videre i fremtiden?
Sid i stilhed så længe du har brug for det og se kærligt tilbage.

Når du er færdig, kan du strække kroppen blidt. Tag det med dig som er blevet vigtigt for dig, du kan fx skrive eller tegne det, for at huske dig selv på det.
Du kan gentage øvelsen dagligt eller ugentligt, og dermed træne dit indre blik for, hvor og hvordan Gud kommunikerer til dig.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply