Bønner

Morgenbøn: Må jeg finde min plads

Sne

Jeg anerkender din Ånds virke
i menneskers længsel efter dit Riges fred,
efter det sande, det skønne og det gode.
Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere os
til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.

Jeg anerkender nærværet af Kristi tjenende kærlighed
i mennesker af god vilje og i enhver,
som ønsker at vandre discipelskabets vej.
Må din Helligånds kraft strømme i os og lede os
til erkendelse af al Sandhed og til praktisk tjeneste.
Jesus Kristus!

Må jeg finde min plads i din éne gerning
til jordens og menneskehedens forløsning
– med et ydmygt sind, i renhed, sandhed og kærlighed.

Discipelbønnen fra www.imesterenslys.dk

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply