Alt mellem himmel og mark, Tro og spiritualitet

Skærtorsdag

Skærtorsdag.

Jesus siger:

“Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide, for jeg siger jer: Jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige.” (Lukasevangeliet 22)

Jesus længtes.
I dag er der skærtorsdag og jeg vil sætte mig ved bordet.

For jeg længes efter dig, Jesus og den du er:

“Han læger dem, hvis hjerte er knust,
og forbinder deres sår.
Han bestemmer stjernernes tal
og kalder dem alle ved navn”
Når han sender sit ord, smelter sneen,
når han lader vinden blæse, risler vandene igen.”

(Salmernes bog 147)

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply