24 skridt mod julefred

24 skridt mod julefred – 9

Her er en smuk morgensalme skrevet af Holger Lissner, som så fint beskriver, hvordan Guds fred kan opleves.
Jeg vil tage ordene med mig ud i dagen og håber, at du vil gøre det samme.

Guds fred er glæden i dit sind,
når morgenlyset vælder ind,
når nattens drømme svinder hen,
og livet synes godt igen.

Guds fred er styrken i det ord,
der søger dig, indtil du tror,
at det, som ser umuligt ud,
dog er en mulighed for Gud.

Guds fred er sangen i dit blod,
når kærligheden gir dig mod
og lyst og kraft og overskud,
så du formår at holde ud.

Guds fred er løftet på den dag,
hvor du har lidt dit nederlag,
men Kristus kommer ind til dig
og siger mildt: Din skyld tar jeg.

Guds fred er trøsten i dit savn,
når sorgen tar dig i sin favn,
et stædigt håb, der tror og ved,
vi lever i Guds evighed.

Guds fred er lyset i den nat,
hvor døden griber i dig fat,
men Kristus bryder ind med sit:
Giv slip, for dette barn er mit!

Kom, Jesus Kristus, kom herind,
og giv mit trætte, bange sind
den fred, jeg kun kan få af dig,
og som du selv har lovet mig!

[De næste 24 dage begiver jeg mig ligesom “de vise mænd” ud på en rejse, hvor jeg søger barnet i krybben. Gennem daglige ritualer, handlinger, bønner og bibelord, vil jeg vandre mod barnet; kærligheden der fødes ind i vores verden, og i vores hjerter, hvis vi giver den lov. Følg med her.]

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply