Bæredygtig livsstil

Kurser og events om bæredygtighed i maj & juni

kursus om bæredygtighed

Jeg glæder mig helt vildt til maj og juni, hvor jeg har tilmeldt mig disse kurser og arrangementer!

Temadag om naturpleje med får
Seges holder en temadag for landmænd og intersserede,  der bruger eller kunne tænke sig at bruge får til naturpleje. Der vil være faglige oplæg og en tur ud til landmænd, der har får i naturpleje.
Afholdes d. 2. juni i Kolding, men der er lignende kurser flere steder i landet.

Kursus i bæredygtigt byggeri og livsstil i økosamfundet Dyssekilde 20-22. maj
Her skal jeg og David lære om:

  • Holistisk design (permakultur)
  • Bæredygtigt byggeri
  • Lokale fødevarer og økologisk landbrug
  • Infrastruktur, vand, energi
  • Naturgenopretning

Informationsmøde for frivillige markarbejdere i 1800-tals landbrug
Da jeg gik på landbrugsskole kørte jeg traktor for første gang, og det har både afskrækket og fascineret mig. Jeg synes maskinerne er ret voldsomme, måske især fordi der går så mange historier om landmænd der har mistet fingre og det der er værre.. og så larmer de! Derfor har jeg siden sagt, at jeg hvis jeg ejede en mark ville jeg dyrke den som i et gammeldags landbrug uden moderne maskiner. Nu kan det måske gå hen og blive virkelighed, for i juni skal jeg til infomøde for frivillige markarbejdere i den fynske landsby.

“Som frivillig i landbrugsgruppen vil du få til opgave at udføre praktisk arbejde i marker og småparceller, for derigennem at formidle 1800-tallets landbrugshistorie til Den Fynske Landsbys gæster.”

Møde med økologisk håndværker 
Her kan jeg desværre ikke invitere dig med, men i slutningen af juni mødes David og jeg med den økologiske håndværker Thomas Birk Lynnerup. Han har flere års erfaring med bæredygtigt byggeri og har blandt andet bygget halmhuse og senest et træhus. Sagen er nemlig den, at David og jeg drømmer om at bygge et bæredygtigt hus indefor en årrække. Faktisk har jeg sat mig for, at jeg vil bruge den tid jeg er på dagpenge til at læse om og studere bæredygtigt byggeri, og derfor skal vi mødes med Thomas og tale om konkrete ideer. Jeg glæder mig til at skrive mere herom!

Seminar om bæredygtig brug af kirkens jorde 
Fra gammel tid har folkekirker ejet landbrugsjord, og Grøn Kirke ønsker med dette seminar at inspirere til, hvordan kirkerne bruger deres jord til bæredygtige og sociale formål. Jeg glæder mig meget til dagen, ikke mindst fordi jeg selv kunne forestille mig at engagere mig et kirkejords-projekt – det vil på mange måder være en virkeliggørelse af  “På Herrens Mark” i den fysiske verden ;)
Jeg har tilmeldt mig de to workshops “Naturen som ramme for helbredelse” med Ella Hilker fra Haverefugiet, samt workshoppen “Erfaringer fra lejre” med økologisk landmand Michael Svane og sognepræst Helene Rasmussen.

Deltage i Frilandsmesse d. 26. juni på Friland

Denne søndag deltager vi i Frilandsmessen i økosfamundet Friland. Her kan man få lov at komme på rundvisning i nogle af øko-husene, komme til spændende foredag, udstillinger, marked og se de konkrete tiltag, der er sat iværk. Og det er også her den økologiske håndværker, Thomas, bor.

Der er vist en ret klar tendens om, hvad jeg interesserer mig for.. måske gør du også? Jeg håber vi ses til en eller flere spændende dage!

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply