Tro og spiritualitet

Når troen bliver en byrde

Har fået lov at skrive en artikel i magasinet ‘Til Tro’.  Den handler om forskellen på at have kundskab om og kendskab til Jesus. Om hvordan mine erfaringer havde farvet mit billede af, hvem Jesus er, og hvordan han ser på mig. For det tror jeg han gør, og jeg tror hans blik på mig kan farve, hvem jeg ser mig selv som.

Den er skrevet med udgangspunkt i en tid, hvor jeg oplevede at min tro var blevet en byrde og fyldt med “Hvad vil det sige at kende Jesus? Og er der forskel på at have kundskab om og kendskab til Jesus? I artiklen ‘Kendskab eller kundskab’ tager Kamilla Maria Jakobsen dig med ind i sjælesorgens personlige rum, hvor forskellen på at have viden om Jesus og at kende Jesus, bliver helt afgørende. Derind, hvor tårerne triller ved Jesu fødder, og vi kærligt kan høre ham sige “Heller ikke jeg fordømmer dig”.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply